E-post
Kontaktperson Leder:
Asbjørg Einvik Vestli
Adresse: Hjørnevegen 17, 2335 Stange
Tlf.: 90099947Kasserer:
Torill Synøve Hoel
Adresse: Vestbygdvegen 189, 2335 Stange
E-post:torill.hoel@stange.kommune.no
Tlf.: 99490339
Web adresse Korpset hjemmeside
Beskrivelse Korpset har øvelse på Stange skole på torsdager. Fra høsten i 3.klasse har vi nybegynneropplæring med notekurs og instrumentopplæring. Inneværende år har dette vært et tilbud i SFO-tiden. Etter et år som nybegynner går du over i aspirantkorpset og spiller der i 2 år før du kommer over i hovedkorpset. I hovedkorpset kan du spille til du er 19 år. Vi tilbyr et godt, trygt og inkluderende miljø med tett voksenoppfølging. Vi har også musikanter som har startet senere - disse skreddersyr vi et opplegg for! Velkommen!
Dato oppdatert 2018-04-20