E-post
Kontaktperson Leder:
Vigdis Alhaug
vigdis.alhaug@gmail.com
Tlf. 958 59 393
Web adresse
Beskrivelse Korpset har øvelse på Stange skole på torsdager. Fra høsten i 3.klasse har vi nybegynneropplæring med notekurs og instrumentopplæring. Inneværende år har dette vært et tilbud i SFO-tiden. Etter et år som nybegynner går du over i aspirantkorpset og spiller der i 2 år før du kommer over i hovedkorpset. I hovedkorpset kan du spille til du er 19 år. Vi tilbyr et godt, trygt og inkluderende miljø med tett voksenoppfølging. Vi har også musikanter som har startet senere - disse skreddersyr vi et opplegg for! Velkommen!
Dato oppdatert 2021-10-21