SFO er et skolefritidstilbud der barna i stor grad får styre sin aktivitet. I SFO tilrettelegger vi for mange type aktiviteter; lekpregede aktiviteter, formingsaktiviteter, ture , i noen grad gym og vannaktivitet i basseng og sosial læring.  SFO bygger på skolens formålsparagraf, felles retningslinjer og vedtekter for kommunale SFO i Stange kommune. Vi har 5 planleggingsdager og samkjører disse med skolen. SFO holder stengt i juli.
SFO jobber med LØFT - løsningsfokusert tilnærming og jbber ut fra tanken om at vi får mer av det som omtales positivt: Ros det du vil ha mer av!