Ved å være FAU representant får du en ypperlig mulighet til å påvirke og bli kjent med skolen og skoleledelsen. Det er også en topp arena for å treffe andre som er engasjert i skole, skolemiljø og læring. Vi løfter sammen for barna våre!

Satsingsområder for FAU 2017- 2018 vil bli kommunisert etter hvert.

FAU har egen mappe på It`s learning, vi legger ut årshjul, årsrapport, referater med mer der.
FAU leder er Trond Enemo.