Ved å være FAU representant får du en ypperlig mulighet til å påvirke og bli kjent med skolen og skoleledelsen. Det er også en topp arena for å treffe andre som er engasjert i skole, skolemiljø og læring. Vi løfter sammen for barna våre!
FAU leder er Trond Enemo.

Vi er også representert i SU/SMU.
Neste SU-møte er 07.04.21.