E-post
Kontaktperson Leder:
Ottar Strand
Adresse: Bodenv. 18, 2332 Åsvang
E-post: ottars56@gmail.com
Tlf.: 95063587

Kasserer:
Arild Tofastrud
Adresse: Marie Hamsunsv. 14, 2407 Elverum
E-post: arild.tofastrud@gmail.com
Tlf.: 90848533

Web adresse
Beskrivelse Forening som ivaretar friluftsinteresse som jakt, jaktskyting og fiske. Har barn- og ungdomsaktiviteter. Har eget skyteanlegg, Lisetra, med klubbhus.
Dato oppdatert 2018-04-17