Elevrådet har per 28/9-11 hatt to møter.

På det første ble alle litt bedre kjent, og Eirik Enge Thomassen (6 tr) og Mathias Furulund (7 tr) ble valgt til Arstads representanter i BUK (barn og unges kommunestyre i Stange).

På det andre møtet hadde vi besøk av Else Børke, som informerte om elevrådsarbeid. På dette møtet ble Guro Vestnes Andersen (6tr) valgt til elevrådsleder. Vi formulerte spørsmål til spørretimen i kommunestyret. Våre spørsmål er:

  1. Når starter byggingen av idrettshall, og når blir den ferdig?
  2. Når blir Ottestad ungdomsskole ferdig?
  3. Blir det nytt basseng i nye Ottestad ungdomsskole?

 

Ref:Stian Finstad