Stange kommune har ledighet i rektorstillingen ved Romedal Ungdomsskole og vil foreta en 2. gangs utlysning av denne på nyåret i 2012. I påvente av tilsetting i rektorstillingen i Romedal, har rådmannen gitt May Birgit Kjeverud ved Arstad skole oppdraget med å ivareta denne rektoroppgaven fra 1/11-11 til 31/7-12.

Rektor ved Hoberg skole, Torger Stensrud, vil i samme periode ivareta rektorrollen både ved Hoberg og Arstad.

Disse endringene vil ikke medføre reduksjon i total administrasjon og ledelsesressurs ved noen av skolene, men rektor vil delegere flere oppgaver til sentrale medarbeidere ved skolene.

Vi har forståelse for at denne endringen kan oppleves utfordrende for noen, men vi vil gjøre vårt beste for å ivareta det allerede gode samarbeidet med dere.

Med hilsen

May Birgit Kjeverud (rektor)

Torger Stensrud (rektor)

Liv Ingrid Vasaasen (kommunalsjef/rådmann)