E-post
Kontaktperson Leder:
Mari Blokhus Nordtun (daglig leder)
Adresse: Holsetgata 120, 2318 Hamar
E-post: mari@ottestadil.no
Tlf.: 97 17 31 06/99 33 30 60

Leder: Torfinn Kringlebotn
Adr.: Hagavegen 22, 2312 Ottestad
Tlf.: 90 98 33 08
E-postadr.: leder@ottestadil.no

Kasserer:
Per Torgerhagen
Adresse: Skjønhaugvegen 24, 2312 Ottestad
E-post: per.torgerhagen2norsk-tipping.no
Tlf: 95 18 26 20
Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Idrettslag med følgende undergrupper:
Håndballgruppe
Fotballgruppe
Sykkelgruppe
Skigruppe
Idrettsskole
Eldregruppe
Dato oppdatert 2017-07-11