E-post
Kontaktperson Leder:
Nils Erling Myhr
Adresse: Engebakken 39, 2330 Vallset
E-post: nils.erling.myhr@ihl.no
Tlf.: 95 96 52 14

Kasserer:
Geir Magne Tårneby
Adresse: Hvalshagan 6, 2330 Vallset
E-post: geir.magne.tarneby@monter.no
Tlf.: 95 26 98 08
Web adresse Lagets hjemmeside
Beskrivelse Vallset IL består av hovedlag og følgende undergrupper:
Hopp
Langrenn
Idrettsskole
Fotball
Dato oppdatert 2017-07-11