Bak grunnen for at Nybovegen satte i gang prosjektet med en oljeturnus var ønsket om en bedre hverdag for både beboere i bofellesskapet og de ansatte. Prosjektet har fått navnet "Oljeturnus - en ny hverdag for bruker og ansatt"- og det har det virkelig blitt, forteller avdelingsleder for bofellesskapet, Marit B. Halvorsen. Ideen ble hentet fra Bergen, hvor bofellesskapet Mildeveien hadde høstet gode erfaringer med bruk av oljeturnus. Og gode erfaringer med oljeturnus har også Nybovegen 15/17 gjort og på bakgrunn av disse resultatene fikk de Stange kommunes arbeidsmiljøpris.

Etter en langvarig kamp for å få igjennom og godkjent oljeturnusen, startet bofelleskapet opp med oljeturnusen  1. januar 2010. En oljeturnus betyr at de ansatte går  13 timers vakter i perioder på 3 og 4 dager, med lengre friperioder etterpå. Mange av de ansatte har fått utvidet sine stillingsbrøker og uønsket deltid er i praksis utryddet. De ansatte har gjennom oljeturnusen fått mer tid til møtevirksomhet, kursing og opplæring, og dagene har fått en bedre flyt ift. arbeidsoppgaver og tidspress. Beboerne i bofellesskapet er strålende fornøyd med oljeturnusen - antallet tjenesteytere som gir bistand er redusert fra 40 til 26 og beboerne føler en større trygghet og stabilitet enn tidligere. Dette bekreftes i en evaluering av oljeturnusen som ble gjort ved årsskiftet.

Det var veldig hyggelig at den jobben vi har gjort blir satt pris på. Vi mener at dette har ført til et bedre tjenestetilbud, i og med at beboerne får færre rundt seg, sier lederen for bofellesskapet, Marit B. Halvorsen. Hun forteller at det hver dag arrangeres felles middag for beboere og ansatte, de har laget et trimrom i kjelleren, hvor beboere og ansatte kan trene og de har fått en større mulighet til å kvalitetsikre tjenestetilbud til beboere og ansattes arbeidsmiljø.

Og nettopp gode resultater og god jobbing med arbeidsmiljø var bakgrunnen for at Nybovegen 15/17 i år fikk Stange kommunes arbeidsmiljøpris. Prisen ble delt ut av rådmannen i Stange kommune, Stein Erik Thorud og hovedvernombud Ruth Østli. Og en stolt avdelingsleder Marit B. Halvorsen mottok prisen på vegne av de ansatte i Nybovegen 15/17. Ved siden av heder og ære mottok også bofellesskapet en sjekk på kr.15 000,-.

Gode lykkeønskninger og gratulasjoner til Nybovegen 15/17 og Tjeneste for funksjonshemmede, TFF, er stolte av at prisen og anerkjennelsen gikk til et av bofellesskapene i TFF.

(Foto: Arne Olav Velten, HA)