E-post
Kontaktperson Leder:
Fredd Kenneth Søby
E-postadr.: post@romedal.no
Tlf.: 901 67 100


Kasserer:
Vegard Lundsbakken
Adr.: Mågårdvegen 143, 2334 Romedal
E-postadr.: kasserer@romedal.no
Tlf.: 902 59 341
Web adresse
Dato oppdatert 2021-10-21