E-post
Kontaktperson Leder:
Lene H. Lindgaard
Adr.: Solvinvegen 188, 2334 Romedal
E-postadr.: post@romedal.no
Tlf.: 92802419


Kasserer:
Vegard Lundsbakken
Adr.: Mågårdvegen 143, 2334 Romedal
E-postadr.: kasserer@romedal.no
Tlf.: 90259341
Web adresse Lagets hjemmeside
Dato oppdatert 2018-04-20