E-post
Kontaktperson Leder:
Kjersti Gillund
Adresse: Postboks 75, 2334 Romedal
E-post: Kjersti.gillund@gmail.com
Tlf.: 90 79 37 66


Kasserer:
Bjørn Are Hansen
Adresse: Romedalsvegen 351, 2335 Stange
E-post: bjoeahan@gmail.com
Tlf.: 48 12 62 49
Web adresse Lagets hjemmeside
Dato oppdatert 2017-07-11