E-post
Kontaktperson Leder: Bodil Frydenlund, bottolf@live.no, tlf. 942 77 491
Nestleder Morten Lillejordet, byggmester.lillejordet@gmail.com, tlf. 908 61 431
Kasserer Lene Jordheim, lenejordheim@hotmail.com
Sekretær Leif Skar, leif.skar@stange.kommune.no, tlf. 91814885
Oppmann Knut Haug, knut.haug.ile@gmail.com, tlf. 47858491
Sportslig utvalg Arnstein Dale, ard@norconsult.no, tlf. 45404469
Web adresse
Dato oppdatert 2021-09-29