E-post
Kontaktperson Styret:
Leder Bodil Frydenlund, bottolf@live.no 94277491
Nestleder Jon Lindgren, joalind@online.no 95811062
Kasserer Lene Jordheim, lenejordheim@hotmail.com
Sekretær Inger Brøndbo, ikbroendbo@hotmail.com 95787559
Oppmann Knut Haug, knut.haug.ile@gmail.com 47858491
Sportslig utvalg Arnstein Dale, ard@norconsult.no 45404469
Web adresse
Beskrivelse O-laget Vallset/Stange har snaut 100 medlemmer i alle aldre; - og fordelt over hele kommunen. Laget har mange orienteringskart; fra Ottestad i nord til Malungen/Rasen i sør. Det pågår stadig utarbeiding av nye kart, og laget reviderer de eksisterende.

I sommerhalvåret arrangerer laget uhøytidlige treningsløp på de forskjellige kartene sine nesten hver torsdagskveld. Disse treningene er åpne for alle. Det er både enkle løyper for nybegynnere og mere krevende poster. O-laget tilbyr også Tur-Orientering hver sommer. Lagets ivrigste medlemmer deltar på større løp i helgene og i sommerferien.
Dato oppdatert 2018-10-31