Kontaktperson Leder:
Erik Norstad
Adresse: Svarstadsvingen 13, 2334 Romedal
E-post: norstad@online.no
Tlf.: 90186184

Kasserer:
Jan Dalen
Adresse: Øgardshøgda 49, 2330 Vallset
E-post: janda@broadpark.no
Tlf.: 93253335
Web adresse
Beskrivelse Kvennstugua Bygdetun og Turstier er en frittstående forening bestående av frivillige som arbeider for samordning av grunneierinteresser og allmennhetens interesser i et område med stor verdi for turgåere/trimmere og betydelig kulturell og lokalhistorisk interesse.

Kvennstugua Bygdetun og Turstier eier og driver Kvennstugua, et lokalt bygdetun med mange gamle hus fra bygda. Kvennstugua er åpen for servering hver søndag fra mai til midt i oktober. Det er også Kvennstugua Bygdetun og Turstier som eier og driver Skåråsberget Skogskapell (Jordbærkjørkja).
Dato oppdatert 2019-06-18