E-post
Kontaktperson Leder:
Erland Lilleøkseth
E-post: elilleks@bbnett.no
Tlf.: 97 74 09 07

Beskrivelse Ottestad treskjærerlag har som formål å ta vare på norsk folkekunst i form av å drive med aktiviteter innen trearbeid, så som treskjæring i ulike stilarter, sveiping, lagging m.m. Laget skal være et møtested for sosial aktivitet for både kvinner og menn i alle aldre. Laget legger til rette for kursing og oppsøkende aktiviteter til museer og utstillinger som kan være med på å fremme kunnskap om norsk folkekunst.

Ottestad treskjærerlag holder til på Ottestad ungdomsskole onsdager kl. 18.00-21.00 i vinterhalvåret. Det er ca. 25. medlemmer, men flere ønskes velkommen. Alle kan delta!
Dato oppdatert 2019-09-26