SMIL - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
 

Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensing fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift.

Tilskudd gis til foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom, eller til enhver som er registrert i Enhetsregisteret og som har fått løyve av eieren av landbrukseiendommen til å gjennomføre et tiltak.

Søknadsfristen er 15.april!

Søknaden sendes til kommune, det skal søkes på eget søknadsskjema.

Søknadsskjema finner du her.

Last ned Strategiplanen for bruk av SMIL og NMSK-midler 2014-2017 her