Psykososial krisegruppe:
Tlf. 952 41 155

Kommunens sentralbord:
Tlf. 62 56 20 00

Vakttelefon vann, avløp:
900 88 108