E-post
Kontaktperson Leder:
Jan Tyriberget
Adresse: Stange sportsklubb, Postboks 58, 2335 Stange
E-post:jtyriber@online.no
Tlf.: 91 70 32 20

Kasserer:
Vegard Tangen
Adresse:
E-post:vegard_t@outlook.com
Tlf.: 95 72 24 24
Web adresse Lagets hjemmeside
Dato oppdatert 2017-07-11