Avtalen skrives ut i to eksemplarer slik at hver part får sitt eksemplar.
Kopi av underskrevet avtale sendes til landbrukskontoret.

Last ned her:

Jordleieavtale