Forpaktningskontrakt skrives ut i to eksemplarer, der hver part får sitt eksemplar.
Kopi av den underskrevne avtalen sendes til landbrukskontoret for godkjenning.

Last ned her:

Forpaktningskontrakt