E-post
Kontaktperson Leder:
Rune Tangen
Adresse: Grønvoldvegen 21, 2335 Stange
E-post:stange-romedal@skytterlag.no
Tlf.:48 00 68 52

Kasserer:
Trond Ola Grue
Adresse: Fossvegen 642, 2330 Vallset
E-post:stange-råmedal@skytterlag.no
Tlf.: 99 12 59 18
Web adresse Lagets hjemmeside
Beskrivelse Laget driver trening og konkurranseskyting med gevær. Laget har innendørs 15 m bane for kaliber 22 og 100 og 200 m baner på Bryhnitjernet. Det er tilbud til alle, uansett alder og nivå. Laget driver også feltskyting om vinteren, har "kragklubb" for skyting med åpne sikter og arrangerer storviltprøver.
Dato oppdatert 2018-04-20