Om tjenesten
Kort beskrivelse Gjelder lån i Innovasjon Norge (tidligere SND) til eiendomsoverdragelser, tradisjonelt jordbruk, miljøtiltak, tilleggsnæringer m.v.
Målgruppe
Eier av landbrukseiendom
Kriterier/vilkår Søker må være eier av landbrukseiendom.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) Etter avtale med saksbehandler.
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist, men søknaden bør sendes så tidlig som mulig på året.
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Behandlingstiden er ca 3 måneder.
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29.
Annen informasjon

Nedbetalingstiden er inntil 30 år. Renten kan være flytende eller fast. Begrenset låneramme hvert år.
Hevingsfristen er 6 måneder fra innvilgningsdato.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-11