Om tjenesten
Kort beskrivelse Gjelder lån i Innovasjon Norge (tidligere SND) til ny bolig, utbedring av eksisterende bolig, samt kjøp av bolig på tomt som skal knyttes til bruket.
Målgruppe
Eiere av landbrukseiendommer
Kriterier/vilkår Søker må være eier av landbrukseiendommen.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) Etter avtale med saksbehandler.
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist.
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Behandlingstid 1 måned.
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29.
Annen informasjon

Nedbetalingstid inntil 30 år. Avdragsfri periode 0-8 år. Annuitetslån eller serielån. Fast eller flytende rente. Lånebeløp maks. kr 700.000,-. Bygging skal ikke igangsettes før lånet er innvilget.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-11