Om tjenesten
Kort beskrivelse Bestemmelsen gjelder for gris- og fjørfehold, hvor man ønsker å etablere større besetning enn det som er fastsatt som grense for konsesjonsfri drift.
Målgruppe
Husdyrbrukere
Kriterier/vilkår Produksjonen skal ha tilknytning til jordbruk og oppfylle lagerkapasitet og spredeareal for husdyrgjødsel.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) Målsatte tegninger over husdyrrom og gjødsellager.
Søknadsfrist Ingen
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Behandlingstiden ca 2 måneder.
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29.
Annen informasjon

Konsesjonsplikten er knyttet til størrelse på besetningen og ikke det fysiske anlegget.
Det kreves også konsesjon ved overtakelse, gjenoppføring etter brann og restaurering av anlegg.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-08