Betalingssatser 2018 for tjenester som utføres ved Hedmarken Landbrukskontor slik det framgår nedenfor:

Type tjenesteGebyr 2018
KonsesjonssakerGebyr skal fastsettes i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker sist endret 22.september 2014.
Maks kr. 5000.
Kr. 4550
Delingssaker etter jordlovenGebyr skal fastsettes i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker sist endret 22.september 2014.
Maks kr. 2000.
Kr. 2000
GjødselplanerGrunnsats:
Tillegg for hvert skifte: Drift med husdyrgjødsel
Kr. 465
Kr. 50
Kr. 130
Diverse konsulenttjenesterNivellering og grøfteplanlegging Erstatningsberegninger
Andre tjenester som det er naturlig å ta betalt
for
Timepris:
Kr. 590