Betalingssatser 2017 for tjenester som utføres ved Hedmarken Landbrukskontor slik det framgår nedenfor:

 

Type tjeneste

 

 

 

Gebyr 2017

 

Konsesjonssaker

Gebyr skal fastsettes i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker sist endret 22.september 2014. Maks kr. 5000.

Kr. 4400

Delingssaker etter jordloven

Gebyr skal fastsettes i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker sist endret 22.september 2014. Maks kr. 2000.

Kr 2000

Gjødselplaner

Grunnsats:

Tillegg for hvert skifte:

Drift med husdyrgjødsel:

Kr. 450

Kr. 50

Kr. 125

Diverse konsulenttjenester

Nivellering og grøfteplanlegging

Erstatningsberegninger

Andre tjenester som det er naturlig å ta betalt for

Timepris: Kr. 570