Betalingssatser 2020 for tjenester som utføres ved Hedmarken Landbrukskontor slik det framgår nedenfor:

Type tjeneste

 

Gebyr

Konsesjonssaker

Gebyr skal fastsettes i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker sist endret 22.september 2014. Maks kr. 5000.

5000,00

Delingssaker etter jordloven

Gebyr skal fastsettes i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker sist endret 22.september 2014. Maks kr. 2000

2000,00

Gjødselplaner

Grunnsats

495,00

 

Tillegg for hvert skifte

50,00

 

Drift med husdyrgjødsel

140,00

Konsulenttjenester

Nivellering og grøfteplanlegging Erstatningsberegninger Andre tjenester som det er naturlig å ta betalt for. Timepris

625,00