E-post
Kontaktperson Leder:
Hans Petter Solvang Johansen
Adresse: Mikkel Saxlunds veg 41, 2338 Espa
E-post: hpsolvangjohansen@gmail.com
Tlf.: 47689048

Kasserer:
Lars Otnes Jacobsen
Adresse: Nilsbergvegen 37, 2338 Espa
E-post: larsotnesjacobsen@gmail.com
Tlf.: 47718904
Beskrivelse Se Facebook for oppdatert informasjon over aktiviteter!
Dato oppdatert 2016-04-11