Om tjenesten
Kort beskrivelse Tjenesten tilbys først og fremst til brukere med landbrukseiendom som søker produksjonstilskudd.
Målgruppe
Foretak med landbruksproduksjon
Kriterier/vilkår Alle foretak i jordbruket som søker produksjonstilskudd er pålagt i egen forskrift å ha egen gjødselplan. Brudd på forskriften kan medføre trekk i produksjonstilskuddet eller andre tilskudd.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Gjødselplanen må foreligge før vekstsesongen tar til.
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Behandlingstid 1-5 dager.
Klagemulighet Vanlig klageadgang.
Annen informasjon

Bruker må på forhånd fylle ut et skjema for grunnlagsdata. Det kreves jordanalyser som er nyere enn 8 år gamle. Nye leieforhold krever jordanalyser fra og med det 2. året.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62 52 36 60
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2012-03-17