Om tjenesten
Kort beskrivelse Birøktere kan ved søknad gis erstatnig ved klimabetingede skader i honningproduksjonen.
Målgruppe
Birøktere
Kriterier/vilkår Søker må ha minst 30 produksjonskuber.Egenandelen er 27%.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) Vedlegg som skal følge søknaden er nevnt bak på skjemaet.
Søknadsfrist Søknadsfristen er 31. oktober.
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid 4-6 måneder.
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-08