Om tjenesten
Kort beskrivelse Foretak med vesentlig svikt i honningproduksjon kan søke om erstatning. Svikten i honningproduksjon må være som følge av klimatiske forhold, som det ikke er mulig å sikre seg mot.
Målgruppe
Birøktere
Kriterier/vilkår Søker må melde fra til kommunen "uten ugrunnet opphold" etter at svikten er oppdaget, og senest 15.september.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Søknadsfristen er 31. oktober.
Søknaden sendes til Søknaden sendes elektronisk gjennom altinn.
Annen informasjon

Les mer om ordningen her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/svikt-i-honningproduksjon#hvordan-soeke-

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Hege G. Ottinsen
Dato oppdatert 2018-03-08