Om tjenesten
Kort beskrivelse Det gis erstatning for klimabetingede skader i planetproduksjonen på landbrukseiendommer. Egenandel 27 %.
Målgruppe
Landbruksforetak med planteproduksjon
Kriterier/vilkår Foretaket må oppfylle kravene i den generelle forskriften om produksjonstilskudd i jordbruket.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) Vedlegg etter avtale med saksbehandler.
Søknadsfrist Søknadsfristen er 1. november.
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Kommunen oversender søknaden til fylkesmannens landbruksavdeling umiddelbart etter at den er klargjort. Fylkesmannen behandler og innvilger/avslår innen påfølgende år.
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltningsloven §§ 28 og 29.
Annen informasjon

Rene kornbruk har en enklere saksgang enn bruk med flere vekster og eventuelt husdyr (grovforetende dyr). Egenandelen er 27%.

Nettsiden Hedmarken landbrukskontor

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2013-03-20