Om tjenesten
Kort beskrivelse Innovasjon Norge forvalter midler til investering i tradisjonelt landbruk, bygdenæringer og til etablering av ny virksomhet.

Det kan gis støtte til investeringer knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner.

Innen bygdenæring kan det gis støtte til idéavklaring og etablering ved oppstart av ny næring på gården. Det kan også gis bedriftsutviklingsmidler som omfatter investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr, produktutvikling, kompetanseoppbygging, nettverksbygging, markedsundersøkelser og markedsføring av nye produkter ol.
Målgruppe
Eiere og brukere av landbrukseiendommer
Kriterier/vilkår Det kan gis støtte til eier av landbrukseiendom eller bedrifter med tilknytning til landbrukseiendommer.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) Godkjent kostnadsoverslag
Tegninger (plan, snitt, fasade)
Situasjonsplan
Driftsplan/Driftsbudsjett
Næringsoppgave og selvangivelse for de to siste årene
Søknadsfrist Tradisjonelt:
Meld interesse for å søke innen 1.november/1.juni
Søknaden skal være levert elektronisk innen 1.desember/1.august

Bygdenæring:
Løpende frist
Søknaden sendes til Søknaden leveres elektronisk gjennom Innovasjon Norges hjemmeside.
Annen informasjon

Ordningen er delt på tradisjonelt landbruk og bygdenæringer.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Hege G. Ottinsen
Dato oppdatert 2018-03-08