Om tjenesten
Kort beskrivelse Innovasjon Norge (tidligere SND) utgir midler for å fremme lønnsom næringsutvikling på bygdene innen og i tilknytning til landbruket.
Målgruppe
Eiere og brukere av landbrukseiendommer
Kriterier/vilkår Søker må ha tilknytning til landbrukseiendom på minst 10 dekar jordbruksareal med våningshus og nødvendige driftsbygninger som nyttes til landbruksproduksjon. Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune kan ikke gis støtte.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Vedlegg (til skjema) Vedlegg etter avtale.
Søknadsfrist Innovasjon Norge setter egne frister.
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Behandlingstiden er ca 3 måneder.
Klagemulighet Vanglig klageadgang etter forvaltningslovens §§28 og 29.
Annen informasjon

Ordningen innbefatter etableringsstipend, arbeidskraftstøtte, bedriftsutvikling, fysiske investeringer og tekniske miljøtiltak.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-08