Om tjenesten
Kort beskrivelse Brudd på skoglovens bestemmelser som oppdages av faggruppe landbruk eller blir påtalt av andre tas opp til behandling av skogbrukssjefen i kommunen.
Målgruppe
Skogeiere
Kriterier/vilkår Lovbruddet må være av et visst omfang.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Ingen
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Behandlingstiden avhenger av bruddets art.
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-08