Om tjenesten
Kort beskrivelse All hogst i verneskog, unntatt hogst av ved til husbehov, skal på forhånd ha tillatelse fra kommunen eller Fylkesmannen.
Målgruppe
Skogeiere
Kriterier/vilkår Det som skal hogges må på forhånd være blinket av skogbrukssjefen eller av en person som skogbrukssjefen godkjenner.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist.
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2322 Ridabu
Saksbehandlingstid Behandlingstiden er 2-3 uker.
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter fvl. §§ 28 og 29. Klagen stiles til Fylkesmannens landbruksavdeling men sendes om kommunen.
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-08