Om tjenesten
Kort beskrivelse Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Mattilsynet har ansvar for ordningen. Oppgaven med å arrangere kurs og utstedelse av autorisasjonsbevis er delegert til fylket og kommunen.

Ta kontakt med kommunen etter du har bestått kurs for å få utstedt autorisasjonsbevis.
Målgruppe
Gårdbrukere, gartnere, parkvesen.
Kriterier/vilkår Autorisasjon for bruk av plantevernmidler kan gis personer som har gjennomgått obligatorisk kurs og bestått eksamen/oppgave. I tillegg er det krav om at man må ha fylt 18 år og kan dokumentere yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler. Hobbydyrkere kan ikke få autorisasjon.

Autorisasjonsbevis for personer som skal fornye godkjenningen sin for kjøp og bruk av plantevernmidler kan nå gjennomføres som et nettbasert kurs.

Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Fylkesmannen i Hedmark, landbruksavdeling, har det overordnede ansvaret for at det blir gitt kurstilbud i fylket. Følg med På Fylkesmannen i Hedmarks hjemmeside
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62562427
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Hege G. Ottinsen
Dato oppdatert 2018-03-08