Om tjenesten
Kort beskrivelse Personer som har et yrkesmessig behov for plantevernmidler må ha autorisajonsbevis for å kunne kjøpe og bruke midlene.
Målgruppe
Gårdbrukere, gartnere, parkvesen.
Kriterier/vilkår Første gangs innehavere må ha bestått eksamen fra obligatorisk kurs.Etter 10 år må det tas et nytt obligatorisk kurs med avsluttende prøve.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist. Ved behov tar man kontakt med Fylkesmannen i Hedmark, landbruksavdelingen.
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Kursets varighet er 3-4 dager. Ved bestått eksamen tar man kontakt med den lokale landbruksforvaltning i kommunen. Beviset er gyldig i 10 år etter bestått eksamen.

Fornying av beviset skjer ved et obligatorisk teorikurs på 7 timer, hvorav 0,5 timer dreier seg om innstilling av sprøyta. Bestått avsluttende prøve gir fortsatt tilgang på autorisasjonsbeviset i påfølgende 10 år.
Klagemulighet Ved ikke bestått eksamen, gjelder vanlig klagemulighet. Klagen stiles til Fylkesmannen i Hedmark, landbruksavdelingen.
Annen informasjon

Autorisasjonen gjelder i 10 år etter eksamensdato, men kan inndras dersom innehaver ikke lenger fyller vilkårene. Fylkesmannens landbruksavdeling kan kreve inn kr 100,- til dekking av utgifter i forbindelse med avvikling av autorisasjonsprøven og til dekking av kostnader til autorisasjonsbeviset. Autorisasjonsbeviset koster kr 30,-.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2011-05-27