Hedmarken landbrukskontor
Postboks 214,
2336 Stange

 


SØKNAD OM FRIGIVELSE AV SKOGFOND

På min eiendom ……………….. gnr…… bnr………., søker jeg om å få frigitt av innestående skogfond
Kr. ……………………. til bankkontonummer …………………….


Årsaken til at beløpet søkes frigitt er……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

 


Sted; ……………………… Dato; ……………………

 

………………………………..
skogeier

 

Søknaden sendes;
Hedmarken landbrukskontor,
Postboks 214,
2336 Stange