Her kan du få litt veiledning og inspirasjon som er basert på endringsfokusert veiledning og nasjonale retningslinjer for forebygging, oppfølging og behandling av barn/unge med overvekt/fedme.

Oppfølgingen har følgende hovedprinsipp:

1. Den vet best hvor skoen trykker som har den på
2. Små endringer er store forbedringer
3. Vi er bra, men kan bli bedre!
4. Familien må jobbe sammen
5. Praktisk kunnskap

Disse prinsippene blir tatt opp i samtalene.

Samtalene er forslag til innhold og fremdrift i oppfølgingen og må ikke føles til punkt og prikke. Målsetningen er at de fleste får noenlunde lik informasjon og oppfølging, selvfølgelig tilpasset det individuelle behovet.

Samtalene innholder ikke mye detaljkunnskap fordi målsetningen med oppfølgingen ikke er å skape nye helseeksperter. Det er ikke nødvendig med doktorgrad i ernæring for å velge sunnere alternativer, mange kan allerede veldig mye men finner det vanskelig å gjøre det – dvs å få ØNSKE til å bli HANDLING. Det er det vi skal hjelpe dem med.

Husk at målsetningen med samtalene ikke er å finne ut hva familien gjør feil, men å finne ut hva som vil være en positiv endring.
Du må avgjøre om samtalene skal være med eller uten barnet, ut i fra alder. Det er best om begge foreldre har anledning til å delta.

HUSK: Dette er basert på kommende retningslinjer for oppfølging av barn/ungdom med overvekt/fedme. Det er bare høringsversjonen som foreligger nå, eventuelle endringer kan altså skje når retningslinjene foreligger.

Innhold: