Avtalen vil omfatte privat utbygging av et mindre tomtefelt. Kommunen overtar råderett til et regulert friområde på eiendommen. Interesserte kan få informasjon om forhandlingene eller kan komme med innspill ved å henvende seg til kommunen ved Kommunalteknisk virksomhet. Ferdig forhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.