Forskriften omfatter alle nedgravde oljetanker uavhengig av størrelse og gjelder i tillegg til Miljøverndepartementets forurensningsforskrift. Retningslinjer for overgrunnstanker gjelder alle søknadspliktige tanker som skal plasseres permanent eller midlertidig. Hedemarken interkommunale brann- og feiervesen utfører saksbehandling for kommunene. Hensikten med forskriften og retningslinjene er å motvirke fare for forurensning.

Forskriften gjelder fra den er kunngjort. Nærmere informasjon om saken finnes på kommunenes internettsider eller kan får ved henvendelse.