Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Espa Vel

Kontaktperson Leder:
Inger Sleppen
Adresse: Nilsbergvegen 265, 2338 Espa
E-post: ingsle53@hotmail.com
Tlf.: 91781733

Kasserer:
Cecilie Sveen-Ekre
Adresse: Kjeldsrudenga, 2338 Espa
E-post: cecilieekre@gmail.com
Tlf.: 90095625
Beskrivelse Hovedmålene for 2017 er:
- bidra til økt tilflytting til Espa og god integrering av nye naboer.
- ta del i arbeidet med å gjengi Stenby skoles historie fram til bokutgivelse og salg av boka fra nov./des. 2016.
- arbeide aktivt for å få til bygging av omsorgsboliger på Espa
- drifte Bergsjøen Frilufts- og aktivitetsområde - badeplassen på en god måte.
- ferdigstille gjerdet ned til E6 Labbdalen - siste etappe
støtte opp om driften av Espa kulturhus på en aktiv og god måte
Dato oppdatert 2017-02-14

Sist endret: 14.02.2017
|
|
|