Ottestad sykehjem søkte, på vegne av Stange kommune, deltakelse i prosjektet samarbeid om etisk kompetanseheving og har kommet med i andre pulje med oppstar april 2009.

Gjnnom deltakelse i prosjektet får vi:

  • ta del i et nasjonalt utviklingsprosjekt, der ledende norske fagmiljø bidrar med sin kompetanse innen etikk og etisk refleksjon
  • inspirasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre kommuner
  • faglig støtte til å etablere møteplasser for etisk refleksjon som passer på Ottestad sykehjem
  • tilgang til verktøy og metoder for å gjennomføre etisk refleksjon

På Ottestad sykehjem er vi igang med et prosjekt med mål for øyet å implementere standard for palliasjon i sykehjem. I tilknytning til det prosjektet er vi også opptatt av å etablere arenaer for etisk refleksjon, og vi ønsket derfor å delta i KS-prosjektet for å skaffe oss ytterligere kunnskap og bli kjent med konkrete metoder og verktøy for etisk refleksjon i praksishverdagen.

 

 

Gruppearbei - men ble refleksjon ut av det?
Gruppearbei - men ble refleksjon ut av det?