Enerhaugen bofellesskap er lokalisert på Enerhaugen sør-vest for Stange sentrum.

 

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder: Helge G. Pettersen

Mobil: 477 60587

Mail: helge.pettersen@stange.kommune.no

 

Telefon: 625 62746 / 954 29755

Adresse: Enerhaugen 68c, 2335 Stange