En glad prisvinner Kårhild Husom Løken.Prisen består av diplom og et beløp på 10.000 kroner. Denne prisen er ny i år og er opprettet i anledning av at Sanderud Sykehus 100-årsjubileum.

Kårhild er opptatt av at både brukerne og de pårørende er en viktig ressurs i psykiatrien. Dette var argumentene som Solveig Brekke Skard brukte i sin begrunnelse på hvorfor Kårhild var en verdig prisvinner.

I komiteens begrunnelse heter det blant annet: "Hun er en sann forkjemper for at brukernes stemme skal høres og tillegges betydelig vekt på alle nivåer i et behandlingsopplegg eller tjenestetilbud og peker stadig på at bruker - og pårørendeorganisasjoner er en undervurdert ressurs".

Les mer om saken på Sykehuset innlandets sine nettsider....