Vi har følgende skjemaer og brosjyrer som du kan få:

 

-       ved henvendelse i servicekontoret,  Rådhuset 62 57 35 02

-       ved å ringe skatteseksjonen  62 57 35 43  - 62 57 35 48(49)

 

For arbeidsgivere og næringsdrivende:

 

-       Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter:

                        Nr. 1: Forskuddstrekk – Påleggstrekk – Regnskap – Oppgjør – Ansvar

                        Nr. 2: Arbeidsgiveravgiften – beregning og oppgjør

                        Nr. 3: Lønns- og trekkoppgaver

 

-       Soneinndeling for arbeidsgiveravgift. (med % satser)

 

-       Før du starter egen bedrift:

                        Veiledning for arbeidsgivere som bl.a. omhandler: Registrering av virksomhet,

                        registrere arbeidstakere, etater som angår deg.

 

-       Når du driver egen bedrift:

Regnskap og revisjon, protokollpliktene, statistikkplikter, foretakets skatt, innberetning av MVA, skattetrekk for ansatte, arbeidsgiveravgift osv.

 

-       Kontorarbeid og regnskapsføring – tips og råd:

 

-       Lønnstaker eller næringsdrivende?

 

 

-       Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver  med tillegg til kodeoversikten.

                        www.skatteetaten.no/naeringsliv/arbeidsgiver/koder

 

Lønns-ABC  Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2004. 7.utgave.  Utarbeidet av Oslo kommune kemnerkontoret

 

  

-       Skatteregler ved barnepass, for foreldre, dagmammaer og praktikanter.

 

-       Lønnsarbeid i heimen – enklare og billegare

 

-       Skatt for frivillige  og ideelle organisasjoner

           

Alle disse brosjyrene finner du ved å gå inn på www.skatteetaten.no og klikk deg inn på publikasjon - brosjyrer.       

 

Vi har også:

 

-       Terminoppgave for forskuddstrekk. Beregningsoppgave for arbeidsgiveravgift

-       Oppgjørsliste for påleggstrekk (skatt)

-       Lønns- og trekkoppgaver , årsoppgavefor arbeidsgiveravgift 

-       Oppgjørsblankett for veldedige eller allmennyttige institusjon eller organisasjon

-       Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere

-       Betalingskort for skatt

 

 

Arbeidsgivere

Dette omfatter frister og forfall som har sammenheng med at du har ansatte.

De samme frister og forfall gjelder for oppgaver og innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift (Skattebetalingsloven §12 nr 1 og folketrygdloven §24-3 første ledd).