Integreringsplan for flyktninger

Kommunestyret vedtok 18.12.2002 i sak 0077/02 at det skal utarbeides en integreringsplan for Stange. Komite 3 fikk følgende mandat for oppgaven:

 

Komiteen bes utarbeide en integreringsplan for Stange kommune. En slik plan skal gjøre rede for hvordan praksisplasser i private bedrifter, møte med etablerte miljøer gjennom forskjellig kursvirksomhet, aktiv bosettingspolitikk og obligatorisk norskopplæring kan bidra til å styrke integreringen av innvandrere i Stangesamfunnet.

 

I henhold til mandatet skal integreringsplanen ta utgangspunkt i innvandrere bosatt i Stange. Innvandrere er en stor og sammensatt gruppe (fra Svensker, amerikanere til vietnamesere og Somaliere). I Stange er integreringsutfordringene knyttet til flyktninger kommunen bosetter.

De fleste nyankomne flyktningene har et stort hjelpebehov de første årene de bor i Norge. Integreringsplanen konsentrerer seg derfor om nyankomne flyktninger som har mindre enn 5 års botid i Norge, og ikke innvandrere generelt. 

Plandokumentet i pdf-formatPlandokumentet som word-dokument