Adresse 2330 Vallset
E-post
Kontaktperson Leder/kasserer:
Nils Gustav Roen
Adresse: Hjørnevegen 15, 2335 Stange
E-post: nilsroen@online.no
Tlf.: 908 48 554

Web adresse
Beskrivelse Trekkspillorkester.
Dato oppdatert 2021-01-19