Adresse 2330 Vallset
E-post
Kontaktperson Leder:
Nils Gustav Roen
Adresse: Hjørnevegen 15, 2335 Stange
E-post: nilsroen@online.no
Tlf.: 908 48 554

Kasserer:
Magne Olav Brustad
Granv. 7, 2322 Ridabu
E-post: mao-br@online.no
Tlf.: 930 43 464
Web adresse
Beskrivelse Trekkspillorkester.
Dato oppdatert 2017-10-30