E-post
Kontaktperson Leder:
Marita Ramstad
Adresse: Bekkesvevegen 62, 2315 Hamar
E-post: maritaramstad@yahoo.no
Tlf.: 90782488

Kasserer:
Egil Holenbakken
Adresse: Smebyvegen 19, 2319 Hamar
E-post: eholenba@bbnett.no
Tlf.: 95981455
Beskrivelse Stange Seniordans er et Fysak tilbud med dans av typen seniordans, linedans og sittedans. Gruppen øver hver mandag kl. 11-13 i aktivitetsrommet på Stange Rådhus. Instruktør er Marita Ramstad.
Dato oppdatert 2016-08-16