Endelig utkast til avtale vil bli kunngjort og lagt ut til høring.
Kontaktperson: Trym Edvardsen tlf.62573613, trym.edvardsen@stange.kommune.no