Oversiktene bygger på materiale innsendt fra alle landets kommuner og fylkeskommuner. Det omtrent 63 000 som stiller til valg ved kommunestyrevalget og omtrent 6 800 som stiller til valg ved fylkestingsvalget.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har publistert mer detaljerte opplysninger om listekandidatene på sine internettsider