STELL:
Det er best å stelle barnet forfra. Dersom du må stå på siden av stellebordet kan du snu
barnet ved hvert stell. Du kan eventuelt plassere barnet slik at det stimuleres til å se til
den siden det bruker minst. 
 
HVILE:
Når barnet ligger i sengen, på gulvet eller andre steder, skal det plasseres slik at de
sterkeste stimuli (lyd, lys, bevegelse) kommer fra den siden barnet bruker minst/ser
minst til. Når barnet har sovnet kan du gjerne snu barnets hode til den siden det vil se minst til.
 
MATING:
Barnet ammes eller gis flaske like mye fra begge sider. Dersom du gir flaske kan du eventuelt en periode mate konsekvent fra den siden barnet ikke vil se til.

HÅNDTERING:
Varier hvilken side du bærer barnet på. Bær barnet slik at det får utsikt til den
”vanskelige” siden.

STILLINGER:
Barnet har best av å ligge på magen og ryggen i våken tilstand. La barnet ligge på magen i korte perioder daglig. Gjør dette når barnet er opplagt, og gjør det til en positiv opplevelse. I både rygg- og mageleie er det viktig å legge barnet i en symmetrisk stilling når du leker og prater med det. Stimuler barnet til å bruke den siden det ellers anvender minst.
 
UTSTYR:
Bruk vippestol og bilstol minst mulig, fordi dette lett kan forsterke skjevstillingen. Eventuelt brukes disse hjelpemidlene kun i korte økter.

Tone Haugen Larsen og Lillian Salvesen
Fysioterapeuter for barn i Stange kommune