Vedtaket for reguleringsplanen kan påklages i følge plan- og bygningslovens §§ 15 og 27-3, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må framsettes skriftlig innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes for kommunen innen
3 år fra i dag (15.06.07), jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.