Kvelden startet med kulturelle innslag som prisvinnerne hadde ønsket seg. Steinar Kjeverud og Jan Arne Berg spilte trekkspill, gitar og sang. Tormod Lillebror Vasaasen avsluttet det kulturelle innslaget med sine "kjappe" trekkspillfingre på fire forskjellige trekspill.

Ordfører Jan Tyriberget satte stor pris på å få dele ut den 32. Stangeprisen til to idretts-ildsjeler. Han har vært med på samtlige prisutdelinger, først som leder i kulturstyret og senere som ordfører. Prisen er på 15000 kroner, diplom og et trykk av Jan Baker.

Prisvinnerne var både overrasket og glade for å bli tildelt en slik pris.

Leif Engebretsen og Turid Standerholen har lagt ned en betydelig innsats  i frivillig idrettsarbeid, og har ikke minst mange dugnadstimer i Stangehallen. Begge startet sin karriere i friidrettsgruppa i Romedal idrettslag.

Turid viste gode kastegenskaper og gikk etterhvert over til håndballen. Her har hun vært svært framtredende som trener for de minste håndballspillerne i kommunen. Helt siden 1990 har hun hatt treneroppdrag i Vallset IL, Stange sportsklubb og nå Ottestad IL. Hun har også drevet som instruktør på idrettsskoler i både Romedal og Vallset.

Leif startet sin aktive friidrettskarriere på 50-tallet og er fremdeles en ivrig mosjonist. Allerede i 1959 ble han valgt til leder i Romedal idrettslag. Da Romedal arrangerte landskamp i friidrett i 1984 var han med i arrangmentsstaben og har siden hatt sentrale oppgaver i mange arrangementer. I Stangehallen har han hatt stevneleder-jobben i så godt som alle stevnene og 16 norske mesterskap.

De to vinnerne har også tidligere blitt satt pris på for sin innsats. Turid har fått Stangeavisas ildsjel-pris og Leif fikk i 2007 friidrettens venners ærespris.

Les mer om Stangeprisen her....

 

Stangeprisen 2007 -