E-post
Kontaktperson Leder:
Rita Helgesen
E-post: ottestad.skolekorps@gmail.com
Tlf.: 959 88 236
Facebook-side
Beskrivelse Ottestad skolekorps er skolekorpset for skolene i Ottestad nærområde.

Dette inkluderer Arstad skole, Hoberg skole, Steinerskolen i Ottestad og Ottestad ungdomsskole. Aspiranter øver hver mandag i SFO-tiden og juniorer øver tirsdager rett etter skolen. Dirigenter for begge disse er Mona Vestli. Hovedkorpset øver hver tirsdag rett etter skoletid.

Dirigent for hovedkorpset er Ola Røndahl. Alle elever i korpset får i tillegg enetimer med instruktør. Dette tilbudet gis blant annet i samarbeid med Stange kulturskole. Ottestad skolekorps rekrutterer fra 3. trinn og oppover, men modne og motiverte 2. klassinger kan også begynne. Det vil da forventes noe mer foreldreoppfølging. Det er også mulig for eldre barn å starte, og tilbudet vil da tilpasses individuelt etter nivå og utvikling. Ottestad skolekorps samarbeider med de andre korpsene i Stange kommune.

Alle medlemmer i korpset har et frivillig tilbud om å delta i Stange aspirantkorps eller Stange ungdomskorps. Dette er prosjektbaserte korps som har 1-2 prosjekter per semester.
Dato oppdatert 2020-05-07