Adresse Adr.: Olsrud, 2330 Vallset

Kontaktperson
Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Vi har møter annenhver onsdag på Åsen Grendehus i Åsvang.
Dato oppdatert 2014-03-10